Een project van de gezamenlijke muziekverenigingen van Bergen, Well en Wellerlooi om te komen tot een vorm van samenwerking voor de jeugdleden.

Er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen op het gebied van het muziekonderwijs. Het muziekonderwijs is inmiddels in handen van de stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen (BBGB) en vanuit deze stichting wordt het muziekonderwijs verzorgd voor alle leerlingen uit de gemeente Bergen. De ervaringen hiermee zijn positief.

Omdat het aantal nieuwe jeugdleden in de meeste kernen van de gemeente Bergen terugloopt, de kosten gelijk blijven en de subsidies steeds minder worden,  worstelt een aantal verenigingen met de vraag hoe het voortbestaan van hun jeugdorkest cq opleidingsorkest het beste kan worden vormgegeven om het effectief en betaalbaar te houden.

Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen de muziekverenigingen onderling en hieruit is naar voren gekomen dat Fanfare Les Montagnards uit Bergen,  Harmonie De Vriendenkring uit Well en Muziekvereniging Nooit Gedacht uit Wellerlooi open staan voor een vorm van samenwerking. Deze verenigingen hebben dan ook besloten hiermee te gaan proefdraaien. Fanfare Helpt Elkander uit Afferden heeft besloten nog niet aan te sluiten bij dit proefproject.

Omdat Fanfare Eendracht uit Siebengewald zelf geen jeugdorkest heeft hebben de drie verenigingen besloten ook voor jeugdleden van fanfare Siebengewald deelname aan bovenstaand project open te stellen.  

Met ingang van het nieuwe seizoen gaan de verenigingen uit Bergen, Well en Wellerlooi starten met een nieuwe opzet in de vorm van een project waarbij er sprake zal zijn van een jeugdorkest bestaande uit jeugdleden van deze drie kernen. De organisatie is in handen van de drie verenigingen samen. De repetities zullen in Bergen plaatsvinden i.v.m. jaarcontract van de zaal. Deze repetities zijn op vrijdag in de Asseldonk, zaal de Vennen, van 16.45 tot 18.00 uur. De eerste repetitie heeft plaatsgevonden vrijdag 12 september, we zijn van start gegaan met 31 muzikanten.  Het project zal in ieder geval tot half januari 2015 lopen. Daarna zal bekeken worden of iedereen zich kan vinden in deze vorm van samenwerking en of we zullen komen tot een definitief gezamenlijk jeugdorkest voor de drie kernen.

De dirigent die in deze projectfase dit jeugdorkest zal gaan leiden is Bart Wolters.

Besturen en jeugdcommissies van de drie bovengenoemde verenigingen zijn volop in de weer om alles in goede banen te leiden en dit project te laten slagen.

Natuurlijk wil dit nieuw te vormen jeugdorkest in deze proefperiode ook laten horen wat ze in hun muzikale mars hebben. Hiervoor zijn inmiddels dan ook al een paar optredens gepland:

-Kerstavond 24 december 2014, gezinsmis in de Petruskerk in Bergen.

-Zaterdag 10 januari 2015, Nieuwjaarsconcert in Wellerlooi.

-Onder voorbehoud: een concert tijdens de Kerstmarkt in Goch-Asperden (Dld) op zondag 7  

  december.

Te zijner tijd zal nog nadere informatie volgen over deze optredens.

Wellicht kan door deze manier van samenwerken een mooi jeugdorkest ontstaan waar we trots op kunnen zijn, zij zijn tenslotte onze toekomst als het gaat om het voortbestaan van de muziekverenigingen in onze gemeente.

Nieuwe muzikale start voor de jeugdorkesten van Bergen, Well en Wellerlooi !