Superbingo

De winnende getallen

Superbingo in de maand maart 2024:


Zoals gebruikelijk krijgen de winnaars ook persoonlijk bericht.
Verder zijn wij vanaf november 2013 overgegaan tot het incasseren van het bedrag voor de bingo met de Europese variant van de Nederlandse incasso. Op of rond de 23e van de maand schrijven we elke maand het bedrag van uw rekening af.
De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er dan anders uit dan u gewend bent.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons Incassant ID: NL56ZZZ401651100000
Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw kleur en nummer van de bingokaart
Omschrijving: kleur en nummer bingo fanfare

Namens Fanfare Les Montagnards weer hartelijk dank voor uw medewerking.

(onder voorbehoud van drukfouten)